БЯГАЩИ ПЪТЕКИ

Бягането върху бягаща пътека се е превърнало в основен начин да намалиш теглото си и да се освободиш от стреса. Бягането на пътека в затворено помещение дава предпоставки за контролирано бягане и поддържане на една и съща скорост и пулс.

Голямото предимство на всяка бягаща пътека е, че тя ви очаква по всяко време, което е удобно за вас, без да са от значение климатичните и социалните условия. Изберете своята кардио машина - на нея пълноценно може да се тича и ходи по или без наклон.

Умните бягащи пътеки имат много програми, някои от които зависят от пулса Ви, а други се стремят да изгорят дадено количество калории за въведено от вас време. Повечето пътеки имат дисплеи за изразходвани калории, моментна скорост, моментен наклон, пулс, изминато разстояние, а някои по-напреднали модели ви подсказват средна скорост, среден наклон, среден пулс и други показатели, подпомагащи анализа на свършената от вас работа.

В Дими Байк можете да закупите бягащи пътеки на изплащане.


Бягащи пътеки

БЯГАЩИ ПЪТЕКИ

Бягането върху бягаща пътека се е превърнало в основен начин да намалиш теглото си и да се освободиш от стреса. Бягането на пътека в затворено помещение дава предпоставки за контролирано бягане и поддържане на една и съща скорост и пулс.

Голямото предимство на всяка бягаща пътека е, че тя ви очаква по всяко време, което е удобно за вас, без да са от значение климатичните и социалните условия. Изберете своята кардио машина - на нея пълноценно може да се тича и ходи по или без наклон.

Умните бягащи пътеки имат много програми, някои от които зависят от пулса Ви, а други се стремят да изгорят дадено количество калории за въведено от вас време. Повечето пътеки имат дисплеи за изразходвани калории, моментна скорост, моментен наклон, пулс, изминато разстояние, а някои по-напреднали модели ви подсказват средна скорост, среден наклон, среден пулс и други показатели, подпомагащи анализа на свършената от вас работа.

В Дими Байк можете да закупите бягащи пътеки на изплащане.Е-БЮЛЕТИН: