За тренировки по бокс основно се използват бърза боксова круша и боксов чувал. Крушата е с малки размери - подобрява бързината на юмручните удари и координацията между очите и ръцете. Чрез боксовата круша се тренира нанасянето на бързи и точни повторяеми удари. Боксовият чувал е доста по-голям, с цилиндрична форма, пълен с пясък и синтетични материали. Чрез него се тренират комбинации от удари по тялото, а също и тяхната сила. Боксова круша с два ластика, които се закрепят за пода и тавана, служи за упражняване на синхрон в ударите. Чрез използването на тежка боксова круша се упражнява движението на главата и близки удари като ъперкът и кроше.

Боксови чували и круши

За тренировки по бокс основно се използват бърза боксова круша и боксов чувал. Крушата е с малки размери - подобрява бързината на юмручните удари и координацията между очите и ръцете. Чрез боксовата круша се тренира нанасянето на бързи и точни повторяеми удари. Боксовият чувал е доста по-голям, с цилиндрична форма, пълен с пясък и синтетични материали. Чрез него се тренират комбинации от удари по тялото, а също и тяхната сила. Боксова круша с два ластика, които се закрепят за пода и тавана, служи за упражняване на синхрон в ударите. Чрез използването на тежка боксова круша се упражнява движението на главата и близки удари като ъперкът и кроше.


Е-БЮЛЕТИН: